nemovitavec.cz – realitní server zdarma

pro unikátní realitní inzeráty, které jinde nenajdete

Vítejte na novém realitním serveru www.nemovitavec.cz, který je součástí nově vznikající sítě realitních serverů pod systémem CMS realitní databáze Renesys, která je jako jediná zcela zdarma a je plně srovnatelná s konkurenčními komerčními databázemi, včetně exportů na jiné, konkurenční realitní servery (sreality, realitymix, české reality, realitní komora ČR, eurobydlení.. a další).

Co je naším cílem?

Chceme poskytovat kvalitní realitní inzerci, databázi realitních makléřů, realitní web stránky  a realitní CMS databázi s exporty zdarma.  Náklady na provoz budou kryt z reklamy.

Co je Nemovitá věc ?

Je věc v právním slova  smyslu („to, co se nedá přemístit“), jejíž podstata vychází z překladu latinského immobilium. Někdy bývají nemovité věci nazývány nemovitostmí, nebo také realitami, což pochází z anglického jazyka, kdy je ve Spojených státech tento pojem označován jako real estate a ve Velké Británii především pak jako real property.

Jak vznikl název nemovitá věc?

Starý Občanský zákoník používal pojmu nemovitost a ve svém § 119 ji definoval jako stavbu, spojenou se zemí pevným základem (dům, chata, garáž a apod.). Ostatní věci byly věcmi movitými.

Od 1. ledna 2014 stamovil nový občanský zákoník platnost obecné právní zásady ve významu „stavba je součástí pozemku“  a jako nemovité věci již v § 498 chápe kromě pozemků jen podzemní stavby se samostatným účelovým určením. Přesto však význam pojmu nemovité věci rozšířil, protože v právním smyslu jsou takovou věcí i věcná práva k hmotné nemovité věci, jako je tomu podle § 1242 občanského zákoníku u práva stavby, a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.

Kde se evidují nemovité věcí

Nemovité věci jsou v ČR evidovány v katastru nemovitostí, jehož provoz zajišťuje Český úřad zeměměřičský a katastrální. Katastr nemovitostí je veřejným seznamem a údaje v něm zapsané jsou považovány za správné - v souladu se skutečným stavem (princip materiální publicity). Veškeré změny právních vztahů k nemovitým věcem (převod vlastnictví, věcná břemena, zástavní práva, exekuční nařízení) je nutné vždy předkládat příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede řízení o změně. První stav nemovité věci doporučujeme pravidelně kontrolovat na doméně katastrálního úřadu  www.cuzk.cz

FACEBOOK sledujte všechny realitní články na Facebooku Zajímají Vás aktuální realitní informace a články o nemovitostech a bydlení  z prostředí českého internetu a máte li svůj FACEBOOK účet, zkuste sledovat naše facebook profily:  rforum, realitynabidka, realitni makléř, nemovitá věc

Kontakt

nemovitavec.cz
Tel. 777688809
hampllukas@gmail.com

Partneři

  • partner
  • partner
oddělovník

Odběr aktualit

Pokud chcete být informováni o našich speciálních akcích a jiných novinkách ze světa Realit neváhejte a vyplňte zde svůj email.

Copyrights © 2012 - 2013 www.realitynabidka.cz | Tvorba www na míru: Milan Knop